Akkoorden diagrammen
Akkoorden Generator

Genereert de meest voorkomende gitaarakkoorden.
Naam akkoord ⇨      Akkoorden naar type


Klikt u op een van onderstaande knoppen om een bepaald type akkoord in alle stamtonen (C, D, E, F, G, A en B) te zien.
De overzichten per akkoordgroep openen in een apart venster/tabblad, zodat u deze gemakkelijk kunt opslaan of afdrukken. Er zijn in totaal 30 verschillende akkoordgroepen, die in totaal bijna 1.500 akkoorden bevatten.
De knoppen bevatten bovenin de Nederlandse omschrijving van het akkoord, onderin de Engelse aanduiding van het akkoord, zoals u deze eigenlijk altijd tegenkomt op zogeheten "Chord Charts". Ook als u online akkoordenprogramma's raadpleegt, zult u als zoekoptie meestal moeten invoeren "7(♭9)" in plaats van "7 verlaagd 9". De Nederlandse taal wordt nu eenmaal niet zoveel gebruikt op het internet, en zeker niet voor popmuziek.


Akkoorden in meest voorkomende toonladders


Onderstaand vindt u een grote hoeveelheid mogelijke akkoorden in de meest voorkomende toonladders. De punten achter bepaalde akkoorden betekent dat het desbetreffende akkoord vaker voorkomt, één punt is de tweede versie, twee punten de derde versie, enz. Wel zijn de desbetreffende akkoorden op verschillende posities op de gitaarhals genomen.
Door op één van onderstaande knoppen te klikken kunt u direkt naar de door u gewenste akkoordenoverzicht navigeren.A♭
A♭m

A
Am
A♯

B♭
B♭m

B
Bm
B♯

C
Cm
C♯

D♭
D♭m

D
Dm
D♯

E♭
E♭m

E
Em

F
F♯
Fm

G♭
G♭m

G
Gm
G♯Power Chords


Powerakkoorden (we noemen ze vanaf nu power chords, omdat dit een algemeen gebruikelijke term in de muziekwereld is), zijn heel geliefd in de rockmuziek. Dat komt omdat power chords heel krachtig klinken, maar gemakkelijk op de hals zijn te plaatsen, dus je kunt vaak een hoge snelheid bewerkstelligen in het overgaan van het ene naar het andere power chord.
Een ander belangrijk aspect is, dat als je op een elektrische gitaar met een overstuurd geluid (overdrive distortion, fuzz, versterker met veel gain) akkoorden speelt, je zult ontdekken dat de normale akkoorden als Em, Amaj7 en dergelijke als een brei gaan klinken. Ze zijn nauwelijks of niet meer herkenbaar.
Ook ontdek je dat dat nog erger wordt als de gitaar niet heel zuiver gestemd is. De oorzaak is dat boventonen en verschiltonen (tonen met hoge geluidsfrequenties en tonen die onderscheid maken tussen twee verschillende tonen), door de oversturing veel meer hoorbaar worden en bij de meeste akkoorden elkaar in de weg zitten.
De enige akkoorden die overeind blijven, ook bij zware vervorming, zijn akkoorden die alleen uit grondtonen en kwinten bestaan, en dat zijn powerchords.

Powerchords worden ook vaak "muffled" ("palm mute", enigzins gedempt) gespeeld. Je legt dan de rechter rand van je rechterhand op de laatste halve centimeter van de snaar op de brug van je gitaar. Als je het goed doet, op de juiste plaats en met de juiste druk, krijg je een wat doffer en zachter klinkend akkoord, dat nog wél qua toonhoogte herkenbaar is. Te veel dempen en je hoort alleen "plok plok", te weinig dempen heeft geen of nauwelijks effect. Meestal worden hiervoor alleen neerslagen (downstrokes) gebruikt met het plectrum.

Door af te wisselen met wel en niet gedempte aanslagen kun je een ritme wat dynamischer laten klinken. Een vaak gebruikt patroon is:

| m m | m m | m

Hierbij betekent m muffled (palm mute) en | niet muffled. alle noten worden over het algemeen even lang gespeeld.

Een ander effect is mute (spreek uit: "mjoet") of "dead note". Hierbij demp je de snaren die je aanslaat echt af zodat je alleen een percussief geluid zonder echte toonhoogte hoort. Dat afdempen kan met de vingers van de linkerhand door de snaren licht aan te raken en/of net je rechterhand door tegelijk met het aanslaan de rand van de hand op de snaren te leggen. Een bekend patroon:

| | x | | | x |

Hierbij betekent x muten en | niet muten. De muted slagen vallen vaak op de slagen van de snaredrum, op tel 2 en 4 van de 4/4 maat.

Helaas worden de termen mute en muffle vaak door elkaar gebruikt, maar er is dus wel degelijk een verschil: een muted toon of akkoord klinkt als een percussief geluid zonder echte toonhoogte. Een muffled toon of akkoord klinkt wat zachter en wat doffer, maar blijft wel herkenbaar.

Een power cord bestaat uit slechts een vingerzetting van twee, maximaal drie vingers op de hals. Onderstaand de meest voorkomende powerchords in de (rock) popmuziek.


Vervangen "moeilijke" akkoorden


Een aantal akkoorden zijn, zeker voor de beginner, wat moeilijk te pakken op de gitaarhals, zekers als je nog niet erg geoefend bent. Er zijn een aantal vervangende akkoorden van deze "moeilijke" akkoorden, die je kunt spelen zonder dat de klankleur heel erg wordt aangetast. In de Engelstalige (pop)muziekliteratuur noemen ze dit "stepping-stone chords".
Je leert eerst de eenvoudige "stepping-stone" versie van een akkoord (wat meestal een vervangend akkoord is), en daarna kun je gaan studeren op het oorspronkelijke, moeilijkere akkoord.
Onderstaand een overzicht van een aantal veelvoorkomende "stepping-stone" akkoordvervangingen.
In de derde kolom van de tabel hebben we een alternatief voor het "moeilijke" akkoord genoteerd, dat geheel is gebaseerd op de oorspronkelijke noten van het "moeilijke" akkoord. Deze alternatieve versies van hetzelfde akkoord kunnen vaak beter gebruikt worden dan de "stepping-stone" versies, omdat de alternatieve akkoorden dichterbij de oorspronkelijke klankleur blijven.

"Moeilijke" versie "Stepping-stone" versieAlternatief
A
Asus2
A
Am
Am7
Am
B
Bm11
B
Bm
Bm11
Bm
B7
B7
C
Cmaj7
C
Cm
Cm
D
Dsus2
Dm
Dsus2
E
E7
E
Em
Em (hetzelfde)
Em
F
Fmaj7
F
Fm
Fm7
Fm
F♯
F♯
G
G6
G
Gm
GmTot slotAls aanvulling op de theorie van dit website-onderdeel raden we je aan om naar het deel "Programma's & Downloads" te navigeren. Je vindt daar een grote hoeveelheid online en offline applicaties die je verder helpen met het uitdiepen van de theorie, en je ondersteunen bij het verder professionaliseren van je muziekkennis en je gitaarspel.bronnen: Das Groβe Buch der klassischen Gitarre (Humbach), Gitarre Spielen leicht gemacht (Freeth), Leerboek voor Beginners/Mijn Gitaar (Segovia & Mendoza), Bax Music Blog, pianowebsite.nl, muziektheorievoorbeginners.nl, pianovid.com, Popschool Maastricht